Muzeum Architektury Wrocław

Wrocław jest miastem, w którym rozwój muzealnictwa sięga początków XIX w. Wpłynęły na to bogate tradycje kolekcjonerskie miasta, kościoła i bogatych mieszczan, sięgające XVI w. Z inicjatywy ludzi nauki skupionych we wrocławskiej uczelni powstawały w mieście
pierwsze zbiory publiczne, zwane muzeami, przeznaczone nie tylko do badań naukowych, ale także do udostępniania ich szerszemu ogółowi społeczeństwa. II wojna światowa przyniosła całkowite zniszczenie muzeów we Wrocławiu. Po wojnie władze polskie stanęły przed niełatwym zadaniem odbudowy muzeów.
Muzeum Architektury powstało 1 stycznia 1965 r. jako oddział Muzeum Miasta Wrocławia. Początkowo nosiło nazwę Muzeum Architektury i Odbudowy.
Muzeum Architektury ma charakter specjalistyczny oraz jest typu historyczno- artystycznego. Znajdują się w nim zabytki i dokumenty dotyczące rozwoju dawnej i współczesnej architektury, a w szczególności polskiej. Na jego zbiory składają się elementy dawnej architektury m.in. romańskie i gotyckie tympanony, kolekcja drewnianych stropów, oryginalne elementy architektury nowożytnej. Znajdują się w nim również bogate kolekcje witraży, kafli, projektów oraz rysunków architektonicznych. Łączne zbiory Muzeum wynoszą około 18 000 obiektów, które pochodzą z zakupów i darów. Część zbiorów została zdobyta w trakcie odgruzowywania Wrocławia po zniszczeniach drugiej wojny światowej, bądź pochodzą z remontowanych starych domów. Do Muzeum zostały zakupione kolekcje projektów architektonicznych kilku znanych polskich architektów jak : Sławomira Odrzywolskiego oraz Adolfa Szyszko ? Bohusza.
Muzeum Architektury posiada działy merytoryczne takie jak: Architektura współczesna, Plastyka związana z architekturą, Architektura średniowieczna, Architektura nowożytna oraz dział oświatowo- wydawniczy. Przy muzeum znajduje się Biblioteka , która liczy 6 000 dzieł.
Podstawową działalność Muzeum stanowi gromadzeni, opracowywanie oraz udostępnianie eksponatów. Placówka posiada również cenne zbiory fotografii i negatywów wojennych zniszczeń miasta. Owocem działalności naukowej oraz popularnonaukowej są liczne publikacje.
Muzeum Architektury znajduje się w zabytkowym zespole byłego klasztoru i kościoła, który został wzniesiony w 1453 roku na wschodnim krańcu tzw. Nowego Miasta. Kościół powstał z inicjatywy Jana Kapistrana, który był założycielem zakonu Bernardynów. W 1552 roku rada miejska poleciała Bernardynom opuścić klasztor, bracia urażeni tą decyzją szybko opuścili miasto. Klasztor został przekształcony na szpital, a kościół od 1526 roku stał się parafialnym ? ewangelickim. Od roku 1674 działała także biblioteka. Resztki jej zbioru znajdują się dziś w Bibliotece Uniwersytetu Wrocławskiego. Zespół był bardzo często niszczony pożarami. W 1853 roku przeprowadzono gruntowną, lecz raczej nieudaną rekonstrukcję kościoła, a w 1871 rozebrano gotyckie, wschodnie skrzydło klasztoru zastępując go pseudogotyckim. Kolejna przebudowa kościoła i klasztoru nastąpiła w latach 1898 ? 1901.
Projekty adaptacji na cele muzealne wnętrza kościoła przygotowali Olgierd Czerner i Marta Wojciechowska. Powodem założenia Muzeum Architektury była konieczność znalezienia gospodarza oraz dobrego użytkownika dla zniszczonego, zabytkowego byłego kościoła i klasztoru oraz konieczność znalezienia miejsc dla pokazania różnych autentycznych fragmentów architektonicznych, które zostały uratowane od zniszczenia w 1945 r. Te argumenty były jednak niewystarczające i zdecydowano powołać muzeum, które zajęłoby się problemami architektury na obszarze całego kraju.
Wejście główne do muzeum znajduje się w środku południowej elewacji klasztoru. Sala odczytowa w dawnej zakrystii znajduje się w północno- wschodnim narożu klasztory, sanitariaty dla publiczności znajdują się na I piętrze.
Wystawy stałe eksponowane są w budynku poklasztornym oraz w kościele. Są to: ?Architektura wczesnego średniowiecza?, ?Witraże średniowieczne?, ?Galeria plastyki związanej z architekturą?, ?Architektura gotycka?, ? Wrocław ? wczoraj, dziś i jutro?.
Muzeum organizuje liczne wystawy czasowe, tak w swoich pomieszczeniach, jak i za granicą, sympozja i konferencje naukowe, koncerty muzyki dawnej. Założycielem i dyrektorem Muzeum jest od roku 1965 prof. Olgierd Czerner, który jest również architektem. We wnętrzach muzeum odbywają się różnego rodzaju koncerty, imprezy, jak również pokazy teatralne oraz seminaria studenckie. Muzeum Architektury wpisało się trwale w kulturowy krajobraz Wrocławia.

Literatura:
Adam Więcek, Muzea Wrocławskie, Wrocław 1997, s. 68-69.
Zygmunt Antkowiak, Wrocław od A do Z, Wrocław 1997, s. 262.
http://www.dziedzictwo.pl/sources/muzea/wroc/wroc-architektury.html
Adam Więcek, Muzea Wrocławskie, Wrocław 1997, s. 69.

Oceń i napisz recenzję

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Bernardyńska 5
Wrocław 11-400 Województwo dolnośląskie PL
Jak dojechać