Lean Management Consulting Group

Wdrożenia Lean Management. Szkolenia z narzedzi lean.

W dzisiejszych czasach podstawą sprostania wymaganiom rynku dla każdej firmy jest wysoka efektywność. Koncentrowanie się na potrzebach i oczekiwaniach odbiorców, perfekcyjne zarządzanie, zminimalizowane koszty, optymalnie przebiegające procesy, zaangażowani pracownicy to tylko niektóre cechy właściwie funkcjonującej firmy. Jakie działania podjąć, by przedsiębiorstwo funkcjonowało lepiej? Jedną z opcji jest zastosowanie autorskich rozwiązań do jakich dojdziemy metodą prób i błędów. Nie musimy jednak wyważać otwartych już drzwi i wykorzystajmy wzorce stworzone w firmach, które osiągnęły sukces rynkowy. Takim liderem wprowadzania efektywnego zarządzania jest koncern Toyota. Na podstawie dokonań Toyoty opracowano koncepcję zarządzania Lean management.

To już nie korygowanie pojedynczych procesów. Lean to zmiana filozofii funkcjonowania przedsiębiorstwa a podstawą jest stałe doskonalenie wszystkich procesów zachodzących w firmie. Właśnie w szeroko pojmowanym wprowadzaniu filozofii Lean w przedsiębiorstwach specjalizuje się firma Lean Management Consulting Group. Firma prowadzi kompleksowe szkolenia dla kadry menadżerskiej oraz załogi demonstrujące możliwości, jakie tworzy wdrożenie Lean Management w przedsiębiorstwie oraz uczące wykorzystywania narzędzi i metod oferowanych przez Lean. Oczywistym jest, że firma nie ogranicza się jedynie do przybliżania filozofii oraz narzędzi szczupłego zarządzania.

Lean Management Consulting Group oferuje także konkretną pomoc biorąc aktywny udział w opracowaniu strategii dla danej firmy, wspiera radą przy wprowadzaniu poszczególnych narzędzi Lean Management. Prowadzi również wszechstronne audyty pozwalające określić mocne strony firmy i wytyczyć kierunki jej rozwoju, kontrolujące stopień zaawansowania prac nad wdrażeniem Lean Management a po zakończeniu prac działanie systemu w firmie. Firma organizuje również konferencje Lean. Kadra zarządzająca może na nich pogłębiać swe kwalifikacje i wiedzę o Lean biorąc udział w wykładach, warsztatach a także poprzez wymianę doświadczeń z przedstawicielami innych firm.

Rate and write a review

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Aleksandra Ostrowskiego 7
Wrocław Województwo dolnośląskie PL
Get directions
Poniedziałek - Piątek 9:00 do 17:00 Sobota, Niedziela nieczynne