"Atrakcyjność turystyczna Wrocławia przejawia się poprzez istnienie określonej cechy charakterystycznej, przyciągającej turystów na te tereny dzięki walorom krajobrazu naturalnego, klimatu, pomników historii, a także różnych interesujących obiektów turystycznych i ich otoczenia. Termin ten posiada znaczenie względne , a to z powodu różnych warunków psychofizycznych jej odbiorców". Atrakcjami turystycznymi dla dzieci, młodzieży i dorosłych mogą być wszystkie zjawiska lub przedmioty, które przyciągają turystów. Obejmują one nie tylko elementy oraz obiekty kultury, ale również poziom cen, postawy ludności miejscowej wobec turystów oraz całą infrastrukturę. Zabytki architektury we Wrocławiu są zgrupowane w kilku zespołach. W skład pierwszego zespołu wchodzi wrocławski rynek. Wyróżnia się tu późnogotycki ratusz o bogatej ornamentacji. W ratuszu urządzone jest Muzeum Historyczne, które obrazuje dzieje miasta. W skład tego zespołu wchodzą także renesansowe i barokowe kamienice . Drugim zespołem zabytkowym jest Wyspa Piaskowa, na którą prowadzi Ostrów Tumski . W jego pobliżu znajduje się biblioteka uniwersytecka. W skład tego zabytkowego zespołu wchodzi kościół NMP, katedra św. Jana Chrzciciela na Ostrowie Tumskim, kościoły św. Marcina, św. Krzyża, pomnik papieża Jana XXIII. Do ciekawych obiektów zalicza się również Ogród Botaniczny i Hala Ludowa o ciekawej konstrukcji. Literatura: Jacek Bronowski, Przewodnik Kieszonkowy. Wrocław, Bielsko-Biała 2006, s. 19. Olgierd Czerner, Rynek wrocławski, Warszawa 1977, s. 7. J. Bronowski, Przewodnik Kieszonkowy. Wrocław, Bielsko-Biała 2006, s. 20.